O NÁS

Mgr. Martin Budiš, byl dlouholetým pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých postech pohybuje od roku 2001. Jeho dosavadní praxe zaručuje kvalitní a odborné provedení všech úkonů souvisejících s procesem zadávání veřejných zakázek. Mgr. Martin Budiš je taktéž akreditovaným lektorem v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jeho školení je akreditováno Ministerstvem vnitra, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003. V letech 2009 a 2010 byl členem skupiny, která poskytovala služby externího poradce a poskytovala právní služby pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod v oblasti veřejných zakázek. Dále má Společnost WebSport & Consulting service s.r.o., k dispozici administrativní pracovníky, kteří zajišťují potřebnou agendu.


Co nabízíme?

Nabízíme Vám komplexní poradenské služby v oblasti veřejných zakázek. Zejména se jedná o zajišťování veškerých činností spojených se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., zejména pak:

spolupráci při sestavovaní zadávacích dokumentace a obchodních podmínek

organizace průběhu výběrového řízení

realizací dotačního managementu

Pojištění

Společnost WebSport & Consulting service s.r.o., se snaží svým klientům poskytovat co možná největší bezpečí. Proto je pojištěna proti případným rizikům, která mohou vzniknout při vykonávání naší poradenské činnosti