WebSport & Consulting service s.r.o.


Předmět společnosti

Společnost WebSport & Consulting service s.r.o., umožňuje svým zákazníkům využít zkušenosti Mgr. Martina Budiše, který již 17 let pracuje v oblasti veřejných zakázek (z toho XX let v odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek UOHS) a zabývá se následujícími činnostmi:

❧ procesem zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb.

❧ školící činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek

Mgr. Martin Budiš, byl dlouholetým pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých postech pohybuje od roku 2001. Jeho dosavadní praxe zaručuje kvalitní a odborné provedení všech úkonů souvisejících s procesem zadávání veřejných zakázek. >>více

Certifikace